کاربرد دستگاه های پرس پنو ماتیک

کاربرد دستگاه های پرس پنو ماتیک

کاربرد دستگاه های پرس پنو ماتیک کاربرد دستگاه های پرس پنو ماتیک مکانیکی و دستی ) ابزاری است که با بهره گیری از راهکار های مختلف فشار مورد نیاز خود را برای فرایند هایی مانند : شکل دهی، آهنگری، مونتاژ قطعات، برشکاری، اکستروژن و تامین نیروی فشار در دستگاه های پرس متفاوت است و به […]