صفحه مطالب وبلاگ

کاربرد دستگاه پرس ضربه ای

کاربرد دستگاه پرس ضربه ای

کاربرد دستگاه پرس ضربه ای

کاربرد دستگاه پرس ضربه ای زیاد و بار کم ( 15 یا 30 تن ) با سرعت 1800 کورس در دقیقه کار می کنند و جهت کار های
شکل دادن سبک مانند تولید اتصالات الکتریکی به کار می روند به هنگام کار قالبهای برش سرعت بین 40 تا 800 کورس در دقیقه
خواهد بود از آنجا که فرایند های کشش وشکل دادن سرعت قالب باید تا حدی کم باشد که زمان مناسب جهت سیلان فلزات ایجاد
شود سرعت پرس ضربه ای با توجه به ابعاد و سختی عمل مورد نظر بین 5 تا 100 کورس در دقیقه است

کاربرد دستگاه پرس ضربه ای

پرس ضربه ای مکانیکی به طور معمولی انرژی مورد نیاز خود را ذخیره ; این انرژی مادامی که چرخش طیار به دور میل لنگ چرخش
می کند در آن ذخیره شده و سپس از عمل کلاج گیری این انرژی تخلیه می شود . در واقع از طریق یک سری اجزای به هم مرتبط
کاربرد دستگاه پرس ضربه ای این انرژی ذخیره شده در چرخ طیار به اجزای محرک عمود ی کشویی ویا به سینه پرس ضربه ای انتقال
می یابد.

کاربرد دستگاه پرس ضربه ای
کاربرد دستگاه پرس ضربه ای

پرس ضربه ای مکانیکی

بطور کلی به ساختار محرک برای چرخ طیار در نظر گرفته می شود در ساختار مستقیم موتور حرکت چرخ طیار را به حرکت
در می آورد در این روش بالاترین سرعت قابل دسترس به دست می آید ودر ضمن نگهداری آن با سهولت بیشتر می انجام
کاربرد دستگاه پرس ضربه ای می شود و اتلاف انرژی کمتری را به همراه دارد .

سرعت در پرس ضربه ای چگونه است

اما در این نوع سیستم نیروی مورد نظر را در انتهای میل لنگ داشته باشیم در نوع دیگر این ساختار کاهنده سرعت چرخ
کاربرد دستگاه پرس ضربه ای  تک یا دوتایی استفاده می شود در این ساختار می بایست تاهم راستایی محور کاملا بر
طرف شود .

سیستم گلاج گیری

وجود سیستم گلاج گیری و ترمز گیری موجب فراهم آوردن مقدار نیروی بیشتری برای شکل دهی و کشش عمیق قطعات
بزرگ می شود . دراین سیستم کلاج انرژی ذخیره شده در چرخ طیار پرس ضربه ای رابه میل لنگ انتقال می دهد و سیستم
ترمز گیری در پرس ضربه ای موجب توقف سینه پرس ضربه ای ( پیستون ) در موقعیت هنگامی که کلاج آزاد باشد می شود .

کاربرد دستگاه پرس ضربه ای
کاربرد دستگاه پرس ضربه ای

کورس پرس ضربه ای

کاربرد دستگاه پرس ضربه ای مورد نظر قابل تنظیم است وبرای این کار می بایست دهانه ی پرس ضربه ای یعنی فاصله بین سینه
پرس ضربه ای را تغییر داد , می توان پرس ضربه ای را بر اساس تعداد پیستون به پرس ضربه ای تک کاره یک پیستون حرکت
داد در پرس ضربه ای دو کاره پیستون حرکت می کند که هر دو با یکدیگر بالا و پائین می شوند اما در پرس های ضربه ای سه
کاره دو پیستون دیگر در پائین قرار دارند و در خلاف حرکت دو پیستون دیگر بالا و پائین می شوند معمولا این نوع پرس ضربه ای

فروش دستگاه پرس ضربه ای

مجموعه توسعه صنعت ایرانیان توانسته است در مدلهای مختلفی از دستگاه پرس ضربه ای بر فعالیت نماید. دستگاه پرس ضربه
کاربرد دستگاه پرس ضربه ای ای از گذشته دارای ظاهری مشخص بوده که تا امروز هیچ تغییر ظاهری نداشته است.

سیستم ترمز گیری

موضوعی که در این بخش باید به آن اشاره نماییم این است که دستگاه پرس ضربه ای مکانیکی معرفی شده در این بخش بردر
این قسمت اگر بخواهیم از بیشترین فروش و مصرف در بین محصولات معرفی شده اشاره نماییم .
ماشین پرس (به انگلیسی: Machine press) که با اختصار (به انگلیسی: press) نیز نامیده می‌شود نوعی ماشین ابزار است
کاربرد دستگاه پرس ضربه ای که فشار مورد نیاز برای شکلدهی اجسام را تامین مینماید.

کاربرد دستگاه‌های پرس هیدرولیک

یک دستگاه پرس هیدرولیک تقریباً در همه حوزه‌های صنعتی کاربرد دارد، اما به طور ویژه و خاص برای تبدیل اشیا فلزی به ورقه‌های
فلزی استفاده می‌شود. البته این دستگاه‌ها در نازک کردن شیشه‌های داغ، تولید پودر در صنعت آرایشی و بهداشتی و همچنین
کاربرد دستگاه پرس ضربه ای تشکیل قرص برای مصارف

کاربرد دستگاه‌های هیدرولیک

در واقع کاربرد دستگاه‌های هیدرولیک بیشتر به اندازه و فشار تولیدی آنها بستگی دارد و کاربرد اصلی آنها را می‌توان در سه گروه
زیر قرار داد: برای خرد کردن و اوراق کردن اتومبیل: هیدرولیک قلب سیستم خردکننده اتومبیل است. در این فرایند، یک موتور
کاربرد دستگاه پرس ضربه ایهیدرولیک فشار زیادی به مایعات داخل سیلندر وارد می‌کند.

کاربرد دستگاه پرس ضربه ای
کاربرد دستگاه پرس ضربه ای

هیدرولیک قلب سیستم خردکننده

فشار مایع باعث می‌شود که صفحات به سمت بالا بروند و سپس با نیروی زیاد و سرعت بر روی خودرو فرود آیند. در نتیجه این
کاربرد دستگاه پرس ضربه ایموضوع باعث خرد شدن خودرو می‌شود.

گرفتن چربی از پودر کاکائو

یکی از کاربردهای دستگاه پرس هیدرولیک در ابعاد کوچک است. هنگام پردازش دانه‌های کاکائو، مایع مخصوص شکلات به دست می‌آید.
برای تهیه پودر کاکائو بدون چربی، این مایع در یک هیدرولیک فشرده می‌شود. در نتیجه مایع به دست آمده بدون چربی بوده و در مراحل
کاربرد دستگاه پرس ضربه ایبعد برای تولید پودر کاکائو به کار گرفته می‌شود.

برای تولید چاقو و چاقو سازی

دستگاه‌های پرس هیدرولیکی از بهترین گزینه‌ها برای تولید چاقو و شمشیر سازی هستند که فولاد خام مسطح را به شکل چاقو
کاربرد دستگاه پرس ضربه ای و خنجر در می‌آورند.

تعریف دستگاه پرس ضربه ای

همانطور که در بالا نیز به آن اشاره شد دستگاه پرس ضربه ای نیز دستگاهی است که از طریق آن به ورق های فلزی حالت داده
می‌ شود تا از آن ها در تولید محصولات و کالاهای مختلف استفاده شود. به طور کلی برای داشتن یک تعریف کامل می توان اینگونه
گفت که پرس های ضربه ای و ورقه ای ماشین هایی هستند که از آن ها به منظور خاصی جهت حالت دادن به ورق فلزی مورد
کاربرد دستگاه پرس ضربه ای استفاده قرار می گیرد، این دستگاه ها به شکلی تولید و ساخته شده

هیدرولیک قلب سیستم خردکننده

اند که می‌ شود اندازه نیرو، میزان سرعت و نوع اندازه ها و استانداردهای لازم جهت تولید یک قطعه را به راحتی تنظیم کرد تا بتوان
شکل مورد نظر را به دست آورد. همانطور که در بالا نیز به آن اشاره شد دستگاه پرس ضربه ای نیز دستگاهی است که از طریق آن
کاربرد دستگاه پرس ضربه ای به ورق های فلزی حالت داده می‌ شود تا از آن ها در تولید محصولات و کالاهای مختلف استفاده شود.

پرس ضربه ای مکانیکی

به طور کلی برای داشتن یک تعریف کامل می توان اینگونه گفت که پرس های ضربه ای و ورقه ای ماشین هایی هستند که از آن
ها به منظور خاصی جهت حالت دادن به ورق فلزی مورد استفاده قرار می گیرد، این دستگاه ها به شکلی تولید و ساخته شده
اند که می‌ شود اندازه نیرو، میزان سرعت و نوع اندازه ها و استانداردهای لازم جهت تولید یک قطعه را به راحتی تنظیم کرد تا
کاربرد دستگاه پرس ضربه ای بتوان شکل مورد نظر را به دست آورد.

پرس ضربه ای چیست

همانطور که در بالا نیز به آن اشاره شد دستگاه پرس ضربه ای نیز دستگاهی است که از طریق آن به ورق های فلزی حالت
کاربرد دستگاه پرس ضربه ایداده می‌ شود تا از آن ها در تولید محصولات و کالاهای مختلف استفاده شود.

پرس های پنوماتیکی

به طور کلی برای داشتن یک تعریف کامل می توان اینگونه گفت که پرس های ضربه ای و ورقه ای ماشین هایی هستند که
از آن ها به منظور خاصی جهت حالت دادن به ورق فلزی مورد استفاده قرار می گیرد، این دستگاه ها به شکلی تولید و ساخته
شده اند که می‌ شود اندازه نیرو، میزان سرعت و نوع اندازه ها و استانداردهای لازم جهت تولید یک قطعه را به راحتی تنظیم کرد
کاربرد دستگاه پرس ضربه ای تا بتوان شکل مورد نظر را به دست آورد.

انواع دستگاه پرس ضربه ای

به منظور تولید بهتر و ساده تر هر روز دستگاه های جدیدی با قابلیت های مختلفی تولید و عرضه می شود که این موضوع در خصوص
کاربرد دستگاه پرس ضربه ایدستگاه پرس ضربه ای نیز صدق می کند. در زیر انواع پرس های ضربه ای را برای شما شرح خواهیم داد.

پرس ضربه ای هیدرولیکی

این دو دستگاه نیز هر کدام در ساختار و شکل های مختلفی تولید و عرضه شده اند، علاوه بر این ها انواع پرس های ضربه ای را
می توان به شکل های دیگری نیز دسته بندی کرد که از لحاظ ظرفیت توناژ ها با یکدیگر تفاوت دارند، همچنین از نظر طول کورس
کاربرد دستگاه پرس ضربه ایو سرعت نیز تفاوت هایی در آن ها حس می شود.

پرس ضربه ای اتوماتیک

همچنین می توان گفت که دستگاه پرس ها به طور کلی انرژی مورد نیاز خود را از چهار منبع اصلی به دست می‌آورند که به صورت
زیر خواهند بود:

منبع اول پرس های دستی

: همانطور که از اسم آن پیداست این پرس ها از طریق دست و یا پا به حرکت در می آیند و می توان آن
کاربرد دستگاه پرس ضربه ای ها را به کار برد.

منبع دوم پرس های مکانیکی

این دستگاه از طریق موتورهای الکتریکی به حرکت در می آید و به احتمال زیاد جهت کاهش سرعت
و یا تنظیم سرعت دارای چرخ لنگر و یا چندین چرخ دنده هستند.
منبع سوم پرس های هیدرولیک: این دستگاه از طریق فشار آب و یا روغن به حرکت در می آید.
منبع چهارم پرس های پنوماتیکی: این سیستم از طریق هوای فشرده کار می کند.

ظرفیت اعمال نیرو در پرس ضربه ای

به طور کلی ظرفیت و اعمال نیرو در این دستگاه جهت حالت دهی تا ۶ هزار تن نیز خواهد رسید، سایز دستگاه هایی که حالتی
کاربرد دستگاه پرس ضربه ای C شکل دارند از ظرفیت‌ های ۱۵، ۲۵، 40 و ۸۰ الی۲۰۰ تن نیز کار می کند.

کار با دستگاه پرس ضربه ای

فرایند اجرای کار دستگاه پرس ضربه ای شامل مراحل زیر می شود: مرحله اول شامل شکل دهی به ورق
مرحله دوم تراشکاری مرحله سوم سوراخ کردن فلز است که از یک نوع مته خاص استفاده می شود.
ناگفته نماند که این مراحل برای هر دو نوع ورقه هایی که در جنس فلزی و یا کویل است کاملاً برابر خواهد بود، به طور معمول در

مرحله دوم تراشکاری

دستگاه های پرس ضربه ای معمولاً یک چکش از جنس فلز وجود دارد که از طریق یک حرکت عمودی، فلز قسمت بالایی دستگاه
را روی قسمت فلز زیرین دستگاه با سرعت ضربه می زند که در نتیجه ورق به حالت مورد نظر در می آید، همانطور که پیشتر نیز
داده شد دستگاه پرس ضربه ای جهت فرم دهی و شکل دادن به قطعات فلزی به کار برده می شود که از این طریق برای کوبیدن
همان چکش یا فلزی بالایی بر روی سینی پایینی انجام می شود.

منبع سوم پرس های هیدرولیک

روش نصب شدن قطعات در دستگاه پرس ضربه ای به این شکل است که بخش بالایی یعنی چکش به شکل بالا رونده ای به
دستگاه وصل شده است، اما قالب یا همان سینی پایینی که شکل قالب در آن وجود دارد به صفحه زیر این دستگاه کاملاً ثابت
شده است، ناگفته نماند که به طور کلی دستگاه‌ های پرس ضربه ای انرژی خود را از طریق موتورهای هیدرولیکی و دینامیکی

کار با دستگاه پرس ضربه ای

کاربرد دستگاه پرس ضربه ای فرایند اجرای کار دستگاه پرس ضربه ای شامل مراحل زیر می شود:

مرحله دوم تراشکاری

ر مرحله سوم سوراخ کردن فلز است که از یک نوع مته خاص استفاده می شود.
ناگفته نماند که این مراحل برای هر دو نوع ورقه هایی که در جنس فلزی و یا کویل است کاملاً برابر خواهد بود، به طور معمول
در دستگاه های پرس ضربه ای معمولاً یک چکش از جنس فلز وجود دارد که از طریق یک حرکت عمودی،

فلز قسمت بالایی

دستگاه را روی قسمت فلز زیرین دستگاه با سرعت ضربه می زند که در نتیجه ورق به حالت مورد نظر در می آید، همانطور
که پیشتر نیز داده شد دستگاه پرس ضربه ای جهت فرم دهی و شکل دادن به قطعات فلزی به کار برده می شود که از این
کاربرد دستگاه پرس ضربه ای طریق برای کوبیدن همان چکش یا فلزی بالایی بر روی سینی پایینی انجام می شود.

نصب قطعات دستگاه پرس ضربه

روش نصب شدن قطعات در دستگاه پرس ضربه ای به این شکل است که بخش بالایی یعنی چکش به شکل بالا رونده ای به
دستگاه وصل شده است، اما قالب یا همان سینی پایینی که شکل قالب در آن وجود دارد به صفحه زیر این دستگاه کاملاً
ثابت شده است، ناگفته نماند که به طور کلی دستگاه‌ های پرس ضربه ای انرژی خود را از طریق موتورهای هیدرولیکی و
کاربرد دستگاه پرس ضربه ای دینامیکی تامین می کنند.

پرسهای پیچی اصطکاکی

این پرس مجهز به دو چرخ طیار اصطکاکی بوده که محور آنها بوسیله یک الکترو موتور دوران می کند . با گردش چرخ طرف چپ
فلکه متصل به پیچ به حرکت در آمده و پیچ همراه با سر پرس پایین می آید و در تماس چرخ طرف راست با چرخ فلکه عمل
برگشت انجام می شود . چرخهای طرفین دارای یک حرکت انتقالی جزئی در جهت افقی هستند هنگام پایین رفتن پیچ هر

نوع پرس از معمولی

قدر که چرخ از مرکز چرخ سمت چپ دورتر می شود سرعت زیاد تر شده و به این ترتیب سر پرس به طور ضربه ای با قالب
زیر برخورد می کند . در موقع برگشت که چرخ فلکه یا چرخ سمت راست اصطکاک دارد هر قدر به مرکز چرخ نزدیک تر گردد
سرعت آن کمتر می شود بالا و پائین رفتن سر پرسی از طریق حرکت افقی چرخهای محرک و بوسیله یک سیستم اهرم
بندی صورت می گیرد , این عمل در پرسهای کوچک با فرمان دستی و در پرسهای بزرگ به طور اتوماتیک انجام می شود .

 پرس لنگی یا ضربه ای

این نوع پرس از معمولی ترین پرسها است که در برشکاری , سوراخکاری و فرمکاری های کم عمق بکار می رود ,حرکت
از یک الکترو موتور و یک چرخ تسمه واسطه به چرخ طیار و محور لنگ منتقل شده , شاتون و ضربه زن را به حرکت در می
آورد . ماشین مزبور دارای یک میز قابل تنظیم بوده و از طریق پیچهای قطوری که زیر آن قرار گرفته می تواند روی ریلهای

نوع پرس از معمولی مکانیزم

عمودی بالا و پایین رود . همچنین کورس سر پرس یا ضربه زن نیز می تواند در هر پرس به کمک مکانیزم های خاصی کم
و زیاد گردد .پرسهای لنگ به فرمهای مختلف ساخته می شوند . چرخ طیار و محور از راست به چپ در بالای بدنه قرار دارند
تناز پرسهای لنگی ثابت بوده و متناسب با اندازه چرخ طیار و مقاومت برشی فلزی میل لنگ آنها می باشد .

 پرسهای پنوماتیکی

این نوع پرسها که دارای یک سیلندر پیستون پنوماتیکی هستند غالباً در ابعاد ساخته شده و برای کارهای (سوراخکاری و
فرمکاری روی اوراق نازک و همچنین جا زدن بوشها و غیره) از آنها استفاده می شود .

 پرسهای هیدرولیکی

پرسهای هیدرولیکی که بوسیله روغن تحت فشارکار می کنند دارای یک سیلندر دوکاره هستند که میله پیستون و ضربه
زن آن به طور یک پارچه ساخته می شود با ارسال روغن پر فشار (توسط پمپ) به هر یک از مجراهای طرفین سیلندر مزکور
کاربرد دستگاه پرس ضربه ای ضربه زدن شروع به حرکت نموده بالا و پایین می رود.

دستگاه پرس ضربه‌ای

تناژ این پرسها بین ۵۰ تا بیش از ۶۰۰۰۰ تن متغیر است ضمناً پرسهای مزبور قادرند تناژ کامل خود را در هر وضعیتی از
حرکت بر روس قالبه دو قطعه کار اعمال نمایند . همچنین طول حرکت ضربه زن آنها تا هر نقطه ای از مسیر پیستون قابل
تنظیم است و با تغییر دادن فشار روغن تناژ آنها می تواند کم و زیاد گردد پرسهای مزبور مناسبترین وسیله ای برای فرمکاری
کاربرد دستگاه پرس ضربه ای بوده و امروزه قویترین پرسهائیکه ساخته می شود از نوع هیدرولیکی هستند

پرس ضربه ای چیست

از انواع پرس های بیان شده در بالا می توان به دستگاه پرس ضایعات کارتن ،دستگاه پرس ضایعات آهن،دستگاه پرس
کاربرد دستگاه پرس ضربه ای ضایعات الیاف ،دستگاه پرس ضایعات پلاستیک و… اشاره کرد.

پرس ضربه ای

یکی از کاربردهای دستگاه پرس هیدرولیک در ابعاد کوچک است. هنگام پردازش دانه‌های کاکائو، مایع مخصوص شکلات
به دست می‌آید. برای تهیه پودر کاکائو بدون چربی، این مایع در یک هیدرولیک فشرده می‌شود.
در نتیجه مایع به دست آمده بدون چربی بوده و در مراحل بعد برای تولید پودر کاکائو به کار گرفته می‌شود.

دستگاه‌های پرس هیدرولیکی

بر اساس منبع قدرت: دستی، مکانیکی، هیدرولیکی، پنوماتیکی
بر اساس تعداد سینه ی پرس: تک عمله (Single Action)، دو عمله (Double Action) و سه عمله (Triple Action)
بر اساس نحوه ی انتقال قدرت به سینه : لنگ، لولایی، پیچی، بادامک، گیربکس، چرخ دنده و شانه و …
کاربرد دستگاه پرس ضربه ای بر اساس جهت حرکت سینه ی: افقی، عمودی

قیمت پرس ضربه ای

بر حسب نوع استفاده: شکل دهی، آهنگری، برشکاری، مونتاژ و …
بر اساس نوع چهارچوب: فریم های C یا Gap، جلوباز، قوسی شکل و …
کاربرد دستگاه پرس ضربه ای بر اساس ظرفیت پرس یا تناژ

 ماشین‌آلات از نیروی دست

اپراتور برای اعمال فشار بر قطعه کار استفاده می‌کنند و برای کارگاه‌های نمونه‌سازی یا
مراکز آموزشی گزینه‌ی مناسبی محسوب می‌شوند. پرس های دستی معمولا دارای اهرم برای انتقال نیرو هستند به
کاربرد دستگاه پرس ضربه ای همین دلیل به آنها دستی اهرمی نیز می گویند.

بر اساس منبع قدرت

قیمت خرید بسیار پایینتری نسبت به سایر انواع پرس دارند.
ابعاد و وزن کمتری دارند، لذا فضای کمتری اشغال می‌کنند و حابجایی آن‌ها آسان است.
آلودگی صوتی بوجود نمی‌آورند.
خطر خاصی برای اپراتور ندارند.

پرس یا تناژ

در دستگاه پرس مکانیکی از روش‌های مختلفی برای تبدیل چرخش موتور الکتریکی (نیروی دورانی) به جابجایی خطی
(نیروی خطی) استفاده می‌شود که بواسطه ی آن سینه‌ی (صفحه‌ی متحرک پرس یا Ram) بر قالب فشار وارد می‌نماید.

کورس پرس ضربه ای

پرس هیدرولیک نام ماشینی است که با استفاده از سیلندر هیدرولیک نیرو تولید می‌کند.قدرت و تناژ بالا طول کورس بلند
کنترل‌پذیری زیاد سرعت و موقعیت سینه سر و صدای نسبتا اندک امنیت بالا (نسبت به مکانیکی)تعمیرات و نگهداری نسبتا کم

سرعت بالاتر به نسبت هیدرولیکی

سرعت پایین پیمایش کورس
قیمت خرید نسبتا بالا
حساس در برابر شوک گسستگی برش
مصرف انرژی نسبتا بالا
ابعاد و اندازه‌ی بزرگ (به نسبت سایر انواع پرس)

سیلندر نیوماتیکی و سینه‌ی پرس

این ماشین‌آلات از هوای فشرده برای اعمال فشار به سیلندر نیوماتیکی و سینه‌ی پرس استفاده می‌نمایند.
سرعت بالاتر به نسبت هیدرولیکی قیمت خرید کمتر به نسبت هیدرولیکی ابعاد و وزن پایین
کنترل پذیری نسبتا بالا عمر کاری زیاد

تناژ بسیار پایین

دستگاه پرس هیدرولیک (hydraulic press machine) دستگاهی است که بر مبنای انتقال نیرو در یک سیال طراحی شده است
و می‌توان از آن برای متراکم کردن اشیا مختلف تحت فشار زیاد استفاده کرد.
در این دستگاه‌ها، نقش مایع یا سیال هیدرولیک بسیار مهم و محوری است و وظیفه انتقال نیرو بر عهده آن است.
اگر از فرمان‌های هیدرولیک یا از جک هیدرولیک استفاده کرده باشید،

ٖفرمان‌های هیدرولیک

متوجه می‌شوید که نیروی اعمالی شما نسبت به تغییری که ایجاد می‌کنید بسیار کمتر است.این نیرو در حالت انتقال مستقیم،
باید معادل باشد. اما استفاده از قانون پاسکال باعث شده که دستگاه پرس هیدرولیک امکان بلند کردن اشیای بسیار سنگین یا
کاربرد دستگاه پرس ضربه ای فشرده کردن اشیای بسیار محکم با نیروی بسیار کم فراهم شود.

جک هیدرولیک

در بند قبل به استفاده از قانون پاسکال در دستگاه‌های هیدرولیکی اشاره کردیم.قانون پاسکال می‌گوید که تغییر فشار در هر
کاربرد دستگاه پرس ضربه ای نقطه از سیال تراکم ناپذیر به همه نقاط و سطح مایع منتقل می‌شود.

کورس پرس ضربه ای

که در ساختار وشکل های متنوع گونا گونی وجود دارد در ضمن پرسها را به نحوی دیگر تقسیم بندی کرد ک از نظر
ظرفیت تناژهای متفاوت با طول کورس و سرعت مختلف پرسها ی ضربه ای مکانیکی و هیدرولیکی هر دو براساس
کاربرد دستگاه پرس ضربه ای شکل و نوع قالب بندی پرس که اجزاء محرک پرس برروی آن مونتاژ شده طبقه بندی می شود

کاربرد دستگاه پرس ضربه ای

گر چه پرسهای ضربه ای سرعت زیاد و بار کم ( 15 یا 30 تن ) با سرعت 1800 کورس در دقیقه کار می کنند و جهت
کار های شکل دادن سبک مانند تولید اتصالات الکتریکی به کار می روند به هنگام کار قالبهای برش سرعت بین 40
تا 800 کورس در دقیقه خواهد بود از آنجا که فرایند های کشش وشکل دادن سرعت قالب باید تا حدی کم باشد که
زمان مناسب جهت سیلان فلزات ایجاد شود سرعت پرس ضربه ای با توجه به ابعاد و سختی عمل مورد نظر بین 5

پرس ضربه ای مکانیکی

به طور معمولی انرژی مورد نیاز خود را ذخیره ; این انرژی مادامی که چرخش طیار به دور میل
لنگ چرخش می کند در آن ذخیره شده و سپس از عمل کلاج گیری این انرژی تخلیه می شود . در واقع از طریق یک
سری اجزای به هم مرتبط این انرژی ذخیره شده در چرخ طیار به اجزای محرک عمود ی کشویی ویا به سینه پرس ضربه

فیلم دستگاه پرس ضربه ای

بطور کلی به ساختار محرک برای چرخ طیار در نظر گرفته می شود در ساختار مستقیم موتور حرکت چرخ طیار را به
حرکت در می آورد در این روش بالاترین سرعت قابل دسترس به دست می آید ودر ضمن نگهداری آن با سهولت بیشتر
می انجام می شود و اتلاف انرژی کمتری را به همراه دارد .

فیلم دستگاه پرس ضربه ای

اما در این نوع سیستم نیروی مورد نظر را در انتهای میل لنگ داشته باشیم در نوع دیگر این ساختار کاهنده سرعت چرخ
دندهای به صورت تک یا دوتایی استفاده می شود در این ساختار می بایست تاهم راستایی محور کاملا بر طرف شود .

پرس ضربه ای شیپور

وجود سیستم گلاج گیری و ترمز گیری موجب فراهم آوردن مقدار نیروی بیشتری برای شکل دهی و کشش عمیق قطعات
بزرگ می شود . دراین سیستم کلاج انرژی ذخیره شده در چرخ طیار پرس ضربه ای رابه میل لنگ انتقال می دهد و سیستم
ترمز گیری در پرس ضربه ای موجب توقف سینه پرس ضربه ای ( پیستون ) در موقعیت هنگامی که کلاج آزاد باشد می شود .

 

آخرین مطالب :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *