ساخت انواع پرس ضربه اي خارو كارتكي از تناژ 2تا 160تن
‎ساخت (سنگین پرس) !برادران رضایی اصل
!اولین برند پرس های خارو کارتکی ایران با تولیدات انبوه و بالاترین کیفیت و بهترین متریال و بیشترین وزن و ضخامت ورق در ایران با گارانتی وخدمات پس از فروش با بیش از 40سال سابقه درخشان در صنعت
‎صادر کننده نمونه انواع پرس های ضربه ای خارو کارتکی به کشور های خاورمیانه

‎مشتریان گرامی بدلیل سو استفاده از اعتبار نام رضایی توسط سودجویان
‎و زیاد شدن دلال در بازار و جازدن دستگاه های متفرقه با پسوند رضایی گول دلالان و افراد سود جو را نخورید
‎و مستقیم با مراجعه و بازدیدکارخانه وانبار عظیم مجموعه سنگین پرس مستقیم با برترین تولید کننده در ارتباط باشید
‎سنگین پرس شعبه دیگری ندارد.
‎نام سنگین پرس را از شرکت ها و کارخانه های داخلی و خارجی و ارگان های بزرگ ازاد و دولتی بخواهید

ساخت انواع پرس ضربه اي خارو كارتكي از تناژ 2تا 160تن
‎ساخت (سنگین پرس) !برادران رضایی اصل
!اولین برند پرس های خارو کارتکی ایران با تولیدات انبوه و بالاترین کیفیت و بهترین متریال و بیشترین وزن و ضخامت ورق در ایران با گارانتی وخدمات پس از فروش با بیش از 40سال سابقه درخشان در صنعت
‎صادر کننده نمونه انواع پرس های ضربه ای خارو کارتکی به کشور های خاورمیانه

‎مشتریان گرامی بدلیل سو استفاده از اعتبار نام رضایی توسط سودجویان
‎و زیاد شدن دلال در بازار و جازدن دستگاه های متفرقه با پسوند رضایی گول دلالان و افراد سود جو را نخورید
‎و مستقیم با مراجعه و بازدیدکارخانه وانبار عظیم مجموعه سنگین پرس مستقیم با برترین تولید کننده در ارتباط باشید
‎سنگین پرس شعبه دیگری ندارد.
‎نام سنگین پرس را از شرکت ها و کارخانه های داخلی و خارجی و ارگان های بزرگ ازاد و دولتی بخواهید

کورس 1200*80
اندازه دهانه 500*400
ابعاد صفحه 500*400
وزن دستگاه 4500

کورس 1200*80
اندازه دهانه 500*400
ابعاد صفحه 500*400
وزن دستگاه 4500

کورس 1200*80
اندازه دهانه 500*400
ابعاد صفحه 500*400
وزن دستگاه 4500

کورس 1200*80
اندازه دهانه 500*400
ابعاد صفحه 500*400
وزن دستگاه 4500

کورس 1200*80
اندازه دهانه 500*400
ابعاد صفحه 500*400
وزن دستگاه 4500

کورس 1200*80
اندازه دهانه 500*400
ابعاد صفحه 500*400
وزن دستگاه 4500

کورس 1200*80
اندازه دهانه 500*400
ابعاد صفحه 500*400
وزن دستگاه 4500

کورس 1200*80
اندازه دهانه 500*400
ابعاد صفحه 500*400
وزن دستگاه 4500

کورس 1200*80
اندازه دهانه 500*400
ابعاد صفحه 500*400
وزن دستگاه 4500

کورس 1200*80
اندازه دهانه 500*400
ابعاد صفحه 500*400
وزن دستگاه 4500

کورس 1200*80
اندازه دهانه 500*400
ابعاد صفحه 500*400
وزن دستگاه 4500

کورس 1200*80
اندازه دهانه 500*400
ابعاد صفحه 500*400
وزن دستگاه 4500

پرس ضربه ای 2 تن

پرس ضربه ای 4 تن

کورس
1300*800
کورس
1200*800
اندازه دهانه
500*400
اندازه دهانه
500*400
ابعاد صفحه
500*400
ابعاد صفحه
500*400
وزن دستگاه
5400
وزن دستگاه
5400
کورس
1200*800
کورس
1200*800
اندازه دهانه
500*400
اندازه دهانه
500*400
ابعاد صفحه
500*400
ابعاد صفحه
500*400
وزن دستگاه
5400
وزن دستگاه
5400

پرس ضربه ای 6 تن

پرس ضربه ای 12 تن

کورس
1200*800
کورس
1200*800
اندازه دهانه
500*400
اندازه دهانه
500*400
ابعاد صفحه
500*400
ابعاد صفحه
500*400
وزن دستگاه
5400
وزن دستگاه
5400
کورس
1200*800
کورس
1200*800
اندازه دهانه
500*400
اندازه دهانه
500*400
ابعاد صفحه
500*400
ابعاد صفحه
500*400
وزن دستگاه
5400
وزن دستگاه
5400

پرس ضربه ای 25 تن

پرس ضربه ای 35 تن

کورس
1200*800
کورس
1200*800
اندازه دهانه
500*400
اندازه دهانه
500*400
ابعاد صفحه
500*400
ابعاد صفحه
500*400
وزن دستگاه
5400
وزن دستگاه
5400
کورس
1200*800
کورس
1200*800
اندازه دهانه
500*400
اندازه دهانه
500*400
ابعاد صفحه
500*400
ابعاد صفحه
500*400
وزن دستگاه
5400
وزن دستگاه
5400

پرس ضربه ای 40 تن

پرس ضربه ای 50 تن

کورس
1200*800
کورس
1200*800
اندازه دهانه
500*400
اندازه دهانه
500*400
ابعاد صفحه
500*400
ابعاد صفحه
500*400
وزن دستگاه
5400
وزن دستگاه
5400
کورس
1200*800
کورس
1200*800
اندازه دهانه
500*400
اندازه دهانه
500*400
ابعاد صفحه
500*400
ابعاد صفحه
500*400
وزن دستگاه
5400
وزن دستگاه
5400

پرس ضربه ای 63 تن

پرس ضربه ای 80 تن

کورس
1200*800
کورس
1200*800
اندازه دهانه
500*400
اندازه دهانه
500*400
ابعاد صفحه
500*400
ابعاد صفحه
500*400
وزن دستگاه
5400
وزن دستگاه
5400
کورس
1200*800
کورس
1200*800
اندازه دهانه
500*400
اندازه دهانه
500*400
ابعاد صفحه
500*400
ابعاد صفحه
500*400
وزن دستگاه
5400
وزن دستگاه
5400

پرس ضربه ای 120 تن

پرس ضربه ای 150 تن

کورس
1200*800
کورس
1200*800
اندازه دهانه
500*400
اندازه دهانه
500*400
ابعاد صفحه
500*400
ابعاد صفحه
500*400
وزن دستگاه
5400
وزن دستگاه
5400
کورس
1200*800
کورس
1200*800
اندازه دهانه
500*400
اندازه دهانه
500*400
ابعاد صفحه
500*400
ابعاد صفحه
500*400
وزن دستگاه
5400
وزن دستگاه
5400

مشتریان وفادار